Coś o nas

Za niezwykle istotne uznać należy to, co stało dane we wrześniu 2017 r. do ustawy o sporcie, mianowicie przepis art. 2 ust. 1a. Przepis ten wskazuje, że za sport zakłada się również współzawodnictwo oparte na energii intelektualnej, jakiego obowiązkiem jest osiągnięcie sukcesu sportowego. Razem z świadectwem do projektu ustawy dającej ten przepis „prawe aktualnie uregulowanie wiąże się wyłącznie na aktywności fizycznej. Zawarcie w ostatniej grupie takich sportów, jak szachy, warcaby, czy brydż sportowy do tej chwile mogło budzić wątpliwości. Proponowana zmiana rozwiąże tę kwestię. Ponadto rozszerzenie definicji sportu o pracę intelektualną umożliwi zawarcie w ustawie cieszących się dużą popularnością kategorii sportów elektronicznych (e-sport)”. Nie oddaje więc wątpliwości, że warte było doprecyzowanie w bieżącym kierunku ustawy o sporcie.

O nas

Razem z najróżniejszymi danymi, sport jest trudny za wytworzenie 3,7% PKB UE i zapewnia stanowiska pracy dla 15 milionów kobiet w UE, a globalnie sport płaci za ok. 4% handlu międzynarodowego. Pojawia się zatem wątpliwość – czy dalej mówimy wyłącznie o rozwijaniu kondycje seksualnej i współzawodnictwie, lub może zawsze jest zatem już spora grupę gospodarki, mająca pewny nacisk na ekonomię państw i obywateli.
Zadowolenie

Opinie klientów

Nasze usługi

Przenosząc powyższe na grunt przepisów prawa, zmierzyć się należy z nazwą „sportu”. Definicja ta ogląda się w przepisie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.). Przepis ten wskazuje, że ruchem są wszelkie formy prac fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na zdobycie lub poprawienie sprawności zewnętrznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub kupienie wyników sportowych na całkowitych poziomach. Wskazać zatem należy, iż istnieje ostatnie nazwa bardzo duża – trzyma nie tylko współzawodnictwo (element rywalizacji), lecz też rekreację.
[Illdy] - Nasza oferta
Niemniej jednak, za pierwsze uznać należy uznanie e-sportu za sport, na terenie przepisów ustawy o sporcie. Pomijając fakt nadania poprzez ostatnie wygodnych uprawnień zawodnikom e-sportu (np. w poziomie tworzenia związków czy otrzymywania stypendiów), to Nasza podeszłam do niewielkiego grona krajów, które dostrzegły potencjał, pozycja i rozwój e-sportu. Prostą drogą, nie istniałoby toż rynek trudne cierpiąc na uwadze fakt, jakim zainteresowaniem bawią się imprezy Intel Extreme Masters (IEM) organizowane corocznie w Katowicach.

Nowości

Przeczytaj nasze nowości!
Nasz blog

Kontakt z nami

Skontaktuj się
Adres
Prosta 45 Warszawa
Pomoc
E-mail: [email protected] Phone: (555) 456-33456